Terug

Adviesraad KFZ-Jeugd

Publicatiedatum: 21 september 2022

Het streven is om het forensische jeugdzorgveld meer te betrekken bij het subsidieprogramma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J). Daarvoor wordt er een Adviesraad opgesteld.

Binnen KFZ-J werkt het gehele forensische jeugdzorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies en behandelingen met als doel: betere zorg voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie. Dit gebeurt door het doen van onderzoek en kennisdeling. Voor een overzicht van alle afgeronde producten en nog lopende projecten verwijzen we graag door naar de website (www.kfzjeugd.nl).

De Programmacommissie KFZ-J is verantwoordelijk voor het programma KFZ-J en bestaat uit een brede en gevarieerde samenstelling die de benodigde kennis en expertise over het forensische jeugdzorgveld vertegenwoordigt. Ter ondersteuning en aanvulling op de Programmacommissie wordt er een adviesraad Jeugd opgericht.

Adviesraad Jeugd
De adviesraad heeft als kenmerkend verschil met de Programmacommissie KFZ-J dat de raad bestaat uit een groep van professionals uit de forensische jeugdzorg, die dicht bij de praktijk betrokken zijn. Het doel van de adviesraad is dan ook om de Programmacommissie KFZ-J te ondersteunen in de besluitvorming rondom onderzoek en ontwikkeling van producten voor het forensische jeugdveld.

Twee keer per jaar komt de adviesraad bijeen. De eerste vergadering zal plaatsvinden op maandag 7 november van 14:00 – 16:00 uur bij het EFP in Utrecht. Tijdens deze vergaderingen zal er gesproken worden over de ontwikkelingen en de behoeftes van het forensische jeugdzorgveld. Nieuwe producten worden aan de adviesraad gepresenteerd en er zal input opgehaald worden voor nieuwe callonderwerpen of onderzoekslijnen waarop calls kunnen worden uitgezet. Daarnaast is het mogelijk dat er specifieke vragen vanuit de Programmacommissie aan de adviesraad gesteld zullen worden.

Profiel Adviesraad Jeugd Lid
Voor de adviesraad zijn we op zoek naar leden die in globale zin voldoen aan het onderstaande profiel:
• Is een professional die direct contact heeft met de jongeren of veel praktijkervaring heeft;
• Is op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie en het forensische jeugdzorgveld;
• Kent de behoefte van de eigen organisatie;
• Krijgt van de eigen organisatie ongeveer 15 – 20 uur per jaar de tijd aan de besteden aan de adviesraad van KFZ-Jeugd;

Ken jij of ben jij iemand die zich herkent in dit profiel? Lijkt het je interessant om twee keer per jaar bijeen te komen, in een groep met mensen uit verschillende organisaties en verschillende functies? Of heb je nog vragen?

Neem dan contact op via info@kfzjeugd.nl onder vermelding van: Adviesraad Jeugd.
De deadline voor aanmelden is uiterlijk maandag 3 oktober 2022.