KFZ-Jeugd van start met precall!

Het is zover, de eerste vergadering van de Programmacommissie heeft plaats gevonden en het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) is officieel van start  gegaan!

Precall behoefteninventarisatie

Om te zorgen dat dit kwaliteitsprogramma het forensische jeugdveld in de volle breedte zo goed mogelijk bedient, wil de programmacommissie van KFZ-J een onderzoeksagenda opstellen naar aanleiding van de behoeften in het jeugdveld. KFZ-J wil tot een goed onderbouwde en breed gedragen prioritering hiervan komen, op basis waarvan de komende jaren onderzoek kan worden uitgezet.

Om de gekozen onderwerpen zo objectief mogelijk samen te stellen en om te voorkomen dat onderwerpen worden geprioriteerd waar weinig draagvlak voor is, schrijft KFZ-J deze precall uit. In deze precall staat de behoefteninventarisatie centraal, waarbij alle relevante partijen betrokken dienen te worden; professionals, wetenschappelijk onderzoekers, bestuurders van de instellingen uit de forensische Jeugdzorg, en uiteraard cliënten en naasten.

Meer informatie over deze callronde is te vinden in de calltekst: precall behoefteninventarisatie forensisch jeugdveld.  

De deadline voor het indienen van een eerste projectvoorstel is donderdag 6 september, om 12.00 uur. U kunt een projectvoorstel indienen via info@kfz.nl

Benieuwd hoe de procedure van een callronde  verloopt, of op zoek naar de juiste formats? Lees er hier meer over. Ook zijn er Tips & Tricks opgesteld voor het indienen van een projectvoorstel.