Hoe worden ingediende projectvoorstellen beoordeeld?

De Programmacommissie KFZ-J beoordeelt de projectvoorstellen aan de hand van een vaste procedure. Elk voorstel wordt beoordeeld door minimaal 2 leden van de Programmacommissie vanuit verschillende disciplines. We kijken bijvoorbeeld welke leden de meeste inhoudelijke kennis hebben op dat specifieke onderwerp. Op basis hiervan worden instellingen met het best beoordeelde voorstel uitgenodigd om een gedetailleerd projectvoorstel in te dienen. Ook dit gedetailleerde projectvoorstel wordt volgens een vast format beoordeeld. De Programmacommissie besluit aan welke instellingen de calls uiteindelijk worden toegewezen.

Wanneer een projectvoorstel wordt beoordeeld vanuit een instelling waaraan één van de leden van de Programmacommissie is verbonden, verlaat hij of zij tijdelijk de vergadering, om een voorkeursbehandeling te voorkomen.