Hoe zijn de calls verdeeld over de verschillende onderwerpen en patiëntengroepen?

De Programmacommissie KFZ-J streeft bij het uitzetten en toewijzen van calls naar een eerlijke en gelijkwaardige verdeling van onderwerpen en instellingen. 

Om de gekozen onderwerpen zo objectief mogelijk samen te stellen en om te voorkomen dat onderwerpen worden geprioriteerd waar weinig draagvlak voor is, heeft KFZ-J een precall uitgezet. In deze precall staat de behoefteninventarisatie centraal, waarbij alle relevante partijen betrokken dienen te worden; professionals, wetenschappelijk onderzoekers, bestuurders van de instellingen uit de forensische Jeugdzorg, en uiteraard cliënten en naasten. Onder andere op basis van deze precall zal een onderzoeksagenda opgesteld worden.