Wat doet de Programmacommissie KFZ-J?

Als opdrachtnemer geeft de Programmacommissie KFZ-J leiding aan het programma KFZ-J en stuurt op de voortgang en de kwaliteit van de KFZ-J-projecten. Daarnaast heeft de Programmacommissie onder andere de volgende taken:

 • Opstellen programmaplan KFZ-J (onderzoekslijnen) met concrete projecten en een planning.
 • Opdrachtformuleringen opstellen voor de KFZ-J-projecten.
 • Vertalen van subsidievoorwaarden DForZo in (resultaten van) het programma.
 • Het opstellen van callteksten, het beoordelen van projectvoorstellen en eindproducten, het toewijzen van calls en het verlenen van decharge aan de calluitvoerder.
 • Het toegankelijk maken van callproducten.
 • Waar mogelijk en gewenst, het ondersteunen van de implementatie van callproducten door het veld.
 • Adviseren aan het Forensisch Netwerk over de veldnormwaardigheid van KFZ-J producten.
 • Overleg voeren met Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie over het toetsingskader en de mogelijkheden om toetsingen vorm te geven.
 • Het programma KFZ-J op een juiste en tijdige wijze uitvoeren binnen het beschikbare budget en het beheren van het programmabudget.
 • Verzorgen van samenhang tussen de verschillende projecten.
 • Rapporteren aan de Stuurgroep KFZ-J.

Door een evenredige verdeling van bestuurders, behandelaren en wetenschappers onder de leden van de programmacommissie wordt draagvlak in het veld geborgd. Bovendien zorgt dit voor expertise vanuit verschillende perspectieven.

Benieuwd wie er allemaal in de Programmacommissie zitten?