Wat is de rol van het EFP bij het programma KFZ-J?

Het EFP verzorgt de projectcoördinatie van KFZ-J en daarmee is KFZ-J een van de vele projecten die het EFP uitvoert ter ondersteuning van het veld.

Het EFP voert hierbij de volgende taken uit:

  • Ondersteunen van de Stuurgroep KFZ-J.
  • Ondersteunen en inhoudelijke advisering van de Programmacommissie KFZ-J.
  • Ondersteunen en coördineren van alle calls uit het programma KFZ-J, door middel van inhoudelijke en procesmatige voortgangscontrole.
  • Begeleiden van het traject van opstellen, uitzetten en beoordelen van calls.
  • Beheer van de website, nieuwsbrief en andere communicatie namens het programma.
  • Aanvragen en beheren (kassiersfunctie) van de subsidie voor het programma KFZ-J bij ForZo/JJI.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de Programmacommissie KFZ-J alle inhoudelijke beslissingen neemt en dat het EFP vanuit haar faciliterende rol hier geen stem in heeft. Dat betekent dat het EFP geen invloed heeft op het al dan niet toekennen van een call aan uitvoerders, het toekennen van verzoeken om aanvullend budget of looptijd, of het verlenen van decharge aan afgeronde producten.