Wat is KFZ-jeugd?

De opzet van het Programma is overgenomen van het Programma KFZ dat sinds 2011 succesvol draait onder de noemer "Samen zijn we sterker".

Vanuit deze gedachte is ook het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) in 2018 van start gegaan. Binnen dit programma werkt het gehele forensische jeugdzorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies en behandelingen met als doel: betere zorg voor risicojongeren, patiënten cliënten en een veiligere samenleving voor iedereen.