Welke instellingen kunnen reageren op calls?

Alle aanbieders van (forensische) jeugdzorg die een zorginkoop contract hebben met ForZo/JJI kunnen reageren op calls. Een hoofdindiener van een call hoeft niet per definitie een forensische jeugdinstelling te zijn. Andere instellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten kunnen ook een projectvoorstel indienen. Een voorwaarde is dan dat er een samenwerkingsverband is met een JJI en/of een instelling die (forensische) jeugdzorg aanbiedt. Het op te leveren product moet (ook) bruikbaar zijn voor de (forensische) jeugdzorg.   

Ook zorginstellingen die 'kleiner' zijn, omdat zij bijvoorbeeld minder eigen middelen hebben of geen aparte onderzoeksafdeling, kunnen een voorstel indienen bij KFZ-J. Het programma KFZ-J vindt het belangrijk dat diverse partijen samen werken aan de calls die zijn uitgezet. Wanneer je eigen instelling niet als hoofdindiener kan functioneren, wordt dan ook altijd aangemoedigd om met andere partijen samen te werken.