Wie is de opdrachtgever van KFZ-J?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (ForZo/JJI) heeft het intiatief genomen om de kwaliteit van de forensische jeugdzorg verder te verbeteren en dit in een gericht programma vorm te geven. Sinds 2018 stelt ForZo/JJI aan KFZ-J een bedrag beschikbaar.

De regie over het programma ligt bij de Stuurgroep KFZ. Dit is dezelfde stuurgroep die ook het programma KFZ aanstuurt, voor de verbetering van de kwaliteit van forensische zorg aan volwassenen.  

Een Programmacommissie zorgt voor de realisatie van de ontwikkeling van kwaliteitsproducten.