Terug

OAHW: Effectiviteit My Life Behandeling

Publicatiedatum: 6 augustus 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun KFZ-Jeugd-product in ontwikkeling. Deze week is het woord aan Yvonne Bors.

Ik ben Klinisch Psycholoog bij de Bascule en ik werk vooral met jongeren met forensische problematiek. Ik kom in de praktijk veel jongeren met gedragsproblemen tegen die vastlopen en het moeilijk vinden anderen te vertrouwen of om hulp te accepteren na negatieve ervaringen in de hulpverlening. Daarom hebben we de MY LIFE behandeling ontwikkeld. MY LIFE is een behandeling in de vorm van een workshop van 6 keer een uur waarin we van de jongeren zelf willen horen hoe ze over dingen denken in een wereld waarin veel volwassenen denken dat ze alles beter weten. De workshop gaat over respect hebben voor jezelf en de ander en keuzes maken die goed zijn voor je toekomst.  Het is geen training waarin nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, het gaat om een bewustwordingsproces: inzicht krijgen in jezelf en waarom je op een bepaalde manier met dingen omgaat. We richten ons vooral op de krachten van jongeren die ze kunnen helpen door moeilijke perioden heen te komen.

De workshop wordt gegeven door 2 behandelaren van de Bascule en een jongere die de behandeling zelf heeft gevolgd (ervaringsdeskundige).  Er wordt gewerkt met muziek, lyrics, instagram en youtube filmpjes. De muziek wordt afgestemd op de keuzes van de jongeren en komt op dit moment vaak vanuit de hiphop en R&B stromingen.  De behandeling wordt gegeven op de locatie waar de jongeren zijn; de school, de wijk of in de zorginstelling waar ze verblijven.

In het onderzoek, waar we de hulp van KFZ- Jeugd bij krijgen, richten we ons op twee vragen; is de behandeling effectief en zo ja, welke elementen maakt de behandeling effectief? Dit doen we door een RCT, die we combineren met kwalitatief onderzoek. We kijken naar de effecten op het gevoel van zelfwaarde van de jongeren, de mate van hoop die ze hebben voor een goede toekomst en of de jongeren zoeken naar sociale steun. In het kwalitatieve deel kijken we naar welke sessies werken en welke minder? Hoe belangrijk is de houding van de therapeuten en de werkrelatie die er is ontstaan? In het onderzoek worden 100 jongeren die bekend zijn met gedragsproblemen betrokken vanuit poli’s en gesloten of open woonvormen van Levvel (voorheen Spirit en Bascule) in Amsterdam. Onze ambitie is om te gaan kijken of deze innovatieve manier van behandelen ook aansluit bij andere jongeren in de GGZ zodat we zo veel mogelijk jongeren die we nu misschien nog niet kunnen bereiken, kunnen gaan helpen.