Over KFZ-Jeugd

Wat doet KFZ-Jeugd?

In navolging op het programma KFZ is in 2018 het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) van start gegaan.

KFZ-Jeugd subsidieert projecten waarin organisaties binnen de forensische jeugdzorg samenwerken aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies, behandelingen en methodieken, met als voornaamste doelen: betere zorg voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie & justitie en een veiliger samenleving voor iedereen.

De subsidie is bedoeld voor gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling in de forensische jeugdzorg en wordt door ForZo/JJI aan KFZ-Jeugd beschikbaar gesteld.

Opdrachtgever

Sinds 2018 stelt ForZo/JJI aan KFZ-J een bedrag beschikbaar ter verbetering van de kwaliteit van zorg in het forensische jeugdveld door middel van onderzoek. Daarbij is het van belang dat wetenschap en praktijk nauw met elkaar verbonden blijven.

De regie over het programma ligt bij de Stuurgroep KFZ.   

Een Programmacommissie zorgt voor de realisatie van de ontwikkeling van kwaliteitsproducten.

Doelgroep KFZ-J

De doelgroep waar KFZ-J zich op richt wordt als volgt omschreven:
"Jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en/of justitie en daardoor te maken krijgen met het jeugdstrafrecht of adolescentenstrafrecht"

Waaronder:

 • Risicojongeren die (nog) niet veroordeeld zijn voor een strafbaar feit, maar wel gebruik maken van ((trans) forensische) jeugdzorg en behandeling op basis van hun risicoprofiel;
 • Jeugdzorg en Gesloten jeugdzorg;
 • Ambulante forensische zorg;
 • Forensische pleegzorg;
 • Jongeren die verdacht worden van een strafbaar feit en voor wie nader diagnostisch pro Justitia onderzoek nodig is;
 • Jongeren met een Halt afdoening, leer, werk- of taakstraf, waarbij de interventie of straf gericht is op voorkomen van verder afglijden;
 • Jongeren die (op basis van een strafrechtelijke titel) geplaatst worden in gemeentelijke-, dan wel jeugdzorgvoorzieningen (VIV-J);
 • Jongeren die op basis van de landelijke raamovereenkomst geplaatst zijn in de forensische Jeugdpsychiatrie;
 • Jongeren die op basis van een strafrechtelijke titel geplaatst worden in een Justitiële Jeugdinrichting (preventief/(nacht)detentie/PIJ) (incl. VIV-J); 
 • Jongeren die vallen binnen het adolescentenstrafrecht (18-23 jaar), waarbij de uitvoering volgens het jeugdstrafrecht plaatsvindt; 
 • Jongeren met een PIJ-maatregel die, rechtstreeks of tijdens verblijf in een JJI op indicatie geplaatst worden in een GGZ-instelling of eventueel een  jeugdzorginstelling; 
 • Jongeren die na verblijf in een JJI onder verantwoordelijkheid van de (jeugd)reclassering worden geresocialiseerd met gebruikmaking van gemeentelijke voorzieningen;