Rol EFP

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) voert het projectmanagement uit. Het EFP heeft een faciliterende rol en heeft geen stem in de inhoudelijke beslissingen van de stuurgroep of Programmacommissie. Dat betekent dat het EFP geen invloed heeft op het al dan niet toekennen van een call aan callontwikkelaars, het toekennen van verzoeken om aanvullend budget of looptijd, of het verlenen van décharge aan afgeronde producten.

Projectgroep

 • Daniek Nellissen - Projectleider
 • Premika Boedhoe - Wetenschappelijk adviseur
 • Ed Hilterman - Wetenschappelijk adviseur
 • Jill Kets - Projectcoördinator 
 • Karlien van der Lucht - Projectcoördinator

Taken

 • Ondersteunen van de Stuurgroep KFZ.
 • Ondersteunen van en inhoudelijke advisering aan de Programmacommissie KFZ-J.
 • Organiseren van het gehele traject rondom het opstellen, uitzetten en beoordelen van calls.
 • Begeleiding van de callontwikkelaars en projecten uit het programma KFZ-J, door middel van inhoudelijke en procesmatige voortgangscontrole.
 • Beheren van de website, nieuwsbrief, sociale media en andere communicatie namens het programma KFZ-J.
 • Kassiersfunctie voor het aanvragen en beheren van de subsidie voor het Programma KFZ-J.