Rol EFP

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) voert het projectmanagement uit en draagt zorg voor de ondersteuning van de Programmacommissie en voor de begeleiding van de lopende KFZ-Jeugd projecten. Het EFP heeft een faciliterende & adviserende rol en heeft geen stem in de inhoudelijke beslissingen van de Programmacommissie. Dat betekent dat het EFP geen invloed heeft op het al dan niet toekennen van calls aan indieners, het toekennen van verzoeken om aanvullend budget of looptijd, of het verlenen van décharge aan afgeronde producten.

Projectgroep

 • Daniek Nellissen - Projectleider
 • Premika Boedhoe - Wetenschappelijk adviseur
 • Ed Hilterman - Wetenschappelijk adviseur
 • Jill Kets - Projectcoördinator 
 • Karlien van der Lucht - Projectcoördinator

Taken

 • Ondersteunen van de Stuurgroep KFZ-J.
 • Ondersteunen van en inhoudelijke advisering aan de Programmacommissie KFZ-J.
 • Organiseren van het gehele traject rondom calls: het opstellen van callteksten, het uitzetten van callrondes en het (voor)beoordelen van projectvoorstellen en opgeleverde KFZ-J producten.
 • Begeleiding van de callontwikkelaars en projecten uit het programma KFZ-J, door middel van inhoudelijke en procesmatige voortgangscontrole.
 • Beheren van de website, nieuwsbrief, sociale media en andere communicatie namens het programma KFZ-J.
 • Het organiseren van bijeenkomsten om callontwikkelaars en professionals uit het veld te ondersteunen in het uitvoeren van projecten en het implementeren van producten.
 • Kassiersfunctie voor het aanvragen en beheren van de subsidie voor het Programma KFZ-J.