Organisatie

De organisatie van KFZ-J bestaat uit een stuurgroep en een programmacommissie. Beiden hebben een  brede en gevarieerde samenstelling en vertegenwoordigen alle benodigde kennis en expertise over het forensische zorgveld.

Programmacommissie KFZ-J

De programmacommissie bestaat uit 3 bestuurders, 3 professionals uit het veld en 3 wetenschappers:

 • S. (Soraya) Beumer (voorzitter). Directeur JJI Teylingereind.  
 • H. (Henk) Ferwerda. Criminoloog en directeur van Bureau Beke.
 • E. (Erik) Jongman. Psycholoog/psychotherapeut bij Spirit Jeugdhulp en De Waag.
 • M. (Maaike) Kempes. Senior onderzoeker NIFP. 
 • L. (Lucres) Nauta. Senior onderzoeker VUmc. 
 • C. (Corinne) Peeters. Manager opvoeding & behandeling en Klinisch Psycholoog RJJI De Hartelborgt.
 • F. (Franca) Eurlings-Tonnaer. Manager Kwaliteit en Veiligheid Vigo Groep. 
 • L. (Lonneke) Ter Heerd. Jeugdzorgwerker William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

 Taken

 • Als opdrachtnemer leiding geven aan het Programma KFZ-J en sturen op de voortgang en de kwaliteit van de KFZ-J projecten.
 • Opstellen programmaplan KFZ-J (onderzoekslijnen) met concrete projecten en een planning voor de komende vier jaar.
 • Opdrachtformuleringen opstellen voor de KFZ-J-projecten.
 • Vertalen van subsidievoorwaarden DForZo in (resultaten van) het programma.
 • Het opstellen van callteksten, het beoordelen van projectvoorstellen en eindproducten en het toewijzen van calls en het verlenen van decharge aan de calluitvoerder.
 • Het toegankelijk maken van callproducten.
 • Waar mogelijk en gewenst, het ondersteunen van de implementatie van callproducten door het veld.
 • Adviseren aan het Forensisch Netwerk over de veldnormwaardigheid van KFZ-J producten.
 • Overleg voeren met Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie over het toetsingskader en de mogelijkheden om toetsingen vorm te geven.
 • Het programma KFZ-J op een juiste en tijdige wijze uitvoeren binnen het beschikbare budget en het beheren van het programmabudget.
 • Verzorgen van samenhang tussen de verschillende projecten.
 • Rapporteren aan de Stuurgroep KFZ.

Stuurgroep

 • Wouter Boogaard. Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiele Jeugdinrichtingen bij DJI
 • Richard Janssen (onafhankelijk voorzitter)
 • Saskia Capello (3RO)
 • Hanneke Kooiman (VGN)
 • Edwin ten Holte (BW/MO)
 • Hyacinte van Bussel (algemeen directeur FPC de Rooyse Wissel)
 • Thea Wieringa. Directeur Pluryn JJI Lelystad
 • Soraya Beumer. Directeur JJI Teylingereind. Lid vanuit Programmacommissie KFZ-J
 • Hendrik Jan van der Lugt. Algemeen directeur FPC de Oostvaarderskliniek. Lid vanuit Programmacommissie KFZ

Bovenstaande personen maken deel uit van zowel de stuurgroep KFZ als van de stuurgroep KFZ-J. 

Taken

 • Toezicht houden op een juiste en tijdige uitvoering van het Programma KFZ-J binnen het beschikbare budget.
 • Goedkeuren Programmaplan KFZ-J.
 • Goedkeuren producten van het Programma KFZ-J en verlenen van decharge na beëindiging van projecten.
 • Besluiten over plannen van de Programmacommissie inzake de inhoud, voortgang en begroting van KFZ-J.
 • Verlenen van decharge aan de Programmacommissie aan het einde van het Programma KFZ-J.

Projectgroep KFZ

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie neemt het project-management op zich en draagt zorg voor de ondersteuning van de stuurgroep, de programmacommissie en voor de begeleiding van de afzonderlijke KFZ-J-projecten. Het EFP beheert ook de subsidie voor het Programma KFZ-J (kassiersfunctie).