Organisatie

De organisatie van KFZ-J bestaat uit een stuurgroep en een programmacommissie. Beiden hebben een brede en gevarieerde samenstelling en vertegenwoordigen alle benodigde kennis en expertise over het forensische jeugdzorgveld.

Programmacommissie KFZ-J

De programmacommissie bestaat uit bestuurders, professionals uit het veld en wetenschappers:

 • Soraya Beumer (voorzitter)
 • Franca Eurlings-Tonnaer
 • Henk Ferwerda 
 • Lonneke ter Heerd
 • Erik Jongman
 • Maaike Kempes 
 • Lucres Nauta
 • Maroesjka van Nieuwenhuijzen 
 • Corinne Peeters 

 Taken

 • Als opdrachtnemer leiding geven aan het Programma KFZ-J en sturen op de voortgang en de kwaliteit van de KFZ-J projecten.
 • Opstellen programmaplan KFZ-J (onderzoekslijnen) met concrete projecten en een planning voor de komende vier jaar.
 • Opdrachtformuleringen opstellen voor de KFZ-J-projecten.
 • Vertalen van subsidievoorwaarden DForZo in (resultaten van) het programma.
 • Het opstellen van callteksten, het beoordelen van projectvoorstellen en eindproducten en het toewijzen van calls en het verlenen van decharge aan de calluitvoerder.
 • Het toegankelijk maken van callproducten.
 • Waar mogelijk en gewenst, het ondersteunen van de implementatie van callproducten door het veld.
 • Adviseren aan het Forensisch Netwerk over de veldnormwaardigheid van KFZ-J producten.
 • Overleg voeren met Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie over het toetsingskader en de mogelijkheden om toetsingen vorm te geven.
 • Het programma KFZ-J op een juiste en tijdige wijze uitvoeren binnen het beschikbare budget en het beheren van het programmabudget.
 • Verzorgen van samenhang tussen de verschillende projecten.
 • Rapporteren aan de Stuurgroep KFZ.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit bestuurders vanuit KFZ en KFZ-Jeugd:

 • Richard Janssen - onafhankelijk voorzitter
 • Wouter Boogaard - Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiele Jeugdinrichtingen bij DJI
 • Saskia Capello - 3RO
 • Hanneke Kooiman - VGN
 • Edwin ten Holte - BW/MO
 • Hyacinte van Bussel - algemeen directeur FPC de Rooyse Wissel
 • Thea Wieringa - Directeur Pluryn JJI Lelystad
 • Soraya Beumer - Directeur JJI Teylingereind. Lid vanuit Programmacommissie KFZ-J
 • Hendrik Jan van der Lugt. - Algemeen directeur FPC de Oostvaarderskliniek. Lid vanuit Programmacommissie KFZ

Taken

 • Toezicht houden op een juiste en tijdige uitvoering van het Programma KFZ-J binnen het beschikbare budget.
 • Goedkeuren Programmaplan KFZ-J.
 • Goedkeuren producten van het Programma KFZ-J en verlenen van decharge na beëindiging van projecten.
 • Besluiten over plannen van de Programmacommissie inzake de inhoud, voortgang en begroting van KFZ-J.
 • Verlenen van decharge aan de Programmacommissie aan het einde van het Programma KFZ-J.

Governance en gedragscode KFZ en KFZ-Jeugd