Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Afgerond

2021-21: Risicoscreener Jeugd Verkenning Implementatie en Validatie

Naar aanleiding van het KFZ-Jeugd project Risicoscreener Jeugd is dit project van start gegaan om de implementatie en de validatie van het instrument te verkennen.

Afgerond

2019-11: Helende honden

Effectiviteit van Dutch Cell Dogs op recidive van jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Afgerond

2019-10: Mindfulness voor gesloten (for) Jeugdzorg

Het ontwikkelen van een energieke mindfulness traject die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

Afgerond

2019-09: Groepsdruk en Delictgedrag (Literatuuronderzoek)

Een literatuuronderzoek naar (weerstand) tegen groepsinvloed in relatie tot delictgedrag van jongeren binnen het forensisch domein.

Afgerond

2019-06: Evidence Gap Map Vaktherapie

Een inventarisatie van de literatuur en de onderzoeksbehoeften met betrekking tot vaktherapie

Afgerond

2019-05: Onderzoek naar indicatoren radicalisering bij jongeren in forensische zorg: ‘vreemd of gevaarlijk’

Een literatuur- en kwalitatief onderzoek naar de kennis en ervaringen van professionals in het forensisch jeugdveld met radicalisering.

Afgerond

2019-04: Risicoscreening bij jongeren en jongvolwassenen

Een laagdrempelige risicoscreener voor zowel de klinische als ambulante setting.

Afgerond

2018-02: Doorontwikkeling van Multidimensionele Familietherapie

Doorontwikkeling van de MDFT voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar in een JJI.

Afgerond

2018-01: Back to the future

Deze precall richt zich op het vinden van de juiste onderwerpen voor de onderzoeksagenda van KFZ-J.