Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Afgerond

2021-21: Risicoscreener Jeugd Verkenning Implementatie en Validatie

Naar aanleiding van het KFZ-Jeugd project Risicoscreener Jeugd is dit project van start gegaan om de implementatie en de validatie van het instrument te verkennen.

Afgerond

2021-19: Literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Gemotiveerd meer effect behalen: literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Afgerond

2019-11: Helende honden

Effectiviteit van Dutch Cell Dogs op recidive van jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Afgerond

2019-10: Mindfulness voor gesloten (for) Jeugdzorg

Het ontwikkelen van een energieke mindfulness traject die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

Afgerond

2019-09: Groepsdruk en Delictgedrag (Literatuuronderzoek)

Een literatuuronderzoek naar (weerstand) tegen groepsinvloed in relatie tot delictgedrag van jongeren binnen het forensisch domein.

Afgerond

2019-07: Project Life

Evaluatie van een herstelondersteunende interventie voor jongeren

Afgerond

2019-06: Evidence Gap Map Vaktherapie

Een inventarisatie van de literatuur en de onderzoeksbehoeften met betrekking tot vaktherapie

Afgerond

2019-05: Onderzoek naar indicatoren radicalisering bij jongeren in forensische zorg: ‘vreemd of gevaarlijk’

Een literatuur- en kwalitatief onderzoek naar de kennis en ervaringen van professionals in het forensisch jeugdveld met radicalisering.

Afgerond

2019-04: Risicoscreening bij jongeren en jongvolwassenen

Een laagdrempelige risicoscreener voor zowel de klinische als ambulante setting.

Afgerond

2019-03: De combinatie van een emotieherkenning-training met de toediening van oxytocine binnen een forensische context

Het doel van dit project is om ERT aan te passen aan het Nederlandse forensische veld en de effectiviteit van ERT met oxytocinetoediening te evalueren.

Afgerond

2018-02: Doorontwikkeling van Multidimensionele Familietherapie

Doorontwikkeling van de MDFT voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar in een JJI.

Afgerond

2018-01: Back to the future

Deze precall richt zich op het vinden van de juiste onderwerpen voor de onderzoeksagenda van KFZ-J.