Terug naar overzicht

2020-17: Brains4Use: Op weg naar een hoger niveau van effectiviteit voor de interventie voor middelenmisbruik bij jongeren in (justitiële) residentiële zorg

Doelgroep

De gedragsinterventie Brains4Use is ontwikkeld voor jongeren met problematisch middelengebruik in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) of andere residentiële instellingen.

Brains4Use

Problematisch middelengebruik bij jongeren in de forensische jeugdzorg komt veelvuldig voor (Brand e.a., 2013) en staat een effectieve behandeling in de weg. Delinquente jongeren die problematisch gebruiken hebben niet alleen meer risico- en minder beschermende factoren die hun kans op recidive vergroten, ook het middelengebruik zelf levert een bijdrage aan een grotere kans op recidive (Van der Put e.a., 2014). Daarnaast vermindert problematisch middelengebruik de effectiviteit van andere behandelingen (Henggeler e.a., 2006). De behoefte aan effectieve interventies voor problematisch middelengebruik in de forensische jeugdzorg is daarom groot.

Vanuit dit oogpunt heeft Intermetzo (nu Pluryn) de gedragsinterventie Brains4Use ontwikkeld voor jongeren in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) of andere residentiële instellingen. Het hoofddoel van Brains4Use is “het verminderen van de kans op delict- en risicovol gedrag door middel van het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik bij jongeren. Dit doel wordt behaald middels het motiveren van de jongere en hem inzicht geven in het probleem alsmede het creëren van een positief sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding” (Van den Berg, Van Domburgh & Hoekstra, 2015, p.1). Brains4Use bestaat uit twaalf wekelijkse gesprekken tussen de jongere en de Brains4Use consulent. Sinds 2009 werken alle JJI’s en tien jeugdhulpinstellingen met behulp van Brains4Use aan het terugdringen van problematisch middelengebruik. Met name door specifieke aandacht voor de relatie tussen het middelengebruik en delict- en risicovol gedrag heeft Brains4Use meerwaarde ten opzichte van interventies die beschikbaar zijn binnen de reguliere verslavingszorg. Hierdoor is er veel draagvlak voor de interventie bij de instellingen.

In december 2015 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies Brains4Use erkend op het niveau ‘goed onderbouwd’. Sinds deze erkenning zijn er veel praktijkervaringen met de interventie opgedaan, maar doorontwikkeling en evaluatie van de effectiviteit ontbreken. Het doel van dit voorgestelde project is om de interventie erkend te krijgen op een hoger niveau van effectiviteit.

Uitvoerende partij

Pluryn (intellectueel eigenaar van Brains4Use) in samenwerking met Stichting 180 (beheerder van Brains4Use) en Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam.