Terug naar overzicht

2020-18: Ask me first! Jongeren actief betrekken bij risicotaxatie: de Transition Inventory

Doelgroep

De Transition Inventory is ontwikkeld voor een brede doelgroep van jongeren en volwassenen in de (forensische) psychiatrie, waaronder jeugdige daders en cliënten die worden behandeld in de forensische psychiatrie.

Jongeren betrekken bij risicotaxatie

Een instrument dat jongeren actief betrekt bij risicotaxatie is de door Kroner en collega’s (2012; 2015; 2020) ontwikkelde Transition Inventory. In de Transition Inventory staat centraal wat jongeren nodig hebben om mee te kunnen doen aan de maatschappij zonder delicten te plegen. Deze strengths-based benadering wordt ondersteund door recente studies naar herstel en coping van jongeren en sluit goed aan op de principes van het Good Lives Model.

De Transition Inventory is een gestandaardiseerde vragenlijst die jongeren de gelegenheid geeft zelf aan te geven op welke gebieden zij moeilijkheden verwachten bij deelname aan de maatschappij. De tool is ontwikkeld om (1) jongeren en volwassenen actief te betrekken bij risicotaxatie en (2) voorspellingen te verbeteren door gebruik te maken van aanvullende en unieke informatie. De Transition Inventory is gebaseerd op de ‘self-prediction theory’. Deze theorie stelt dat ieder mens uniek inzicht heeft in zijn/haar eigen interne toestand. Om die reden hebben mensen zelf de beste papieren om hun eigen gedrag te voorspellen. Bij zelfvoorspelling bestaat het risico dat voorspellingen worden gekleurd door positieve vooroordelen. Toch laat onderzoek zien dat zelfrapportage zeer geschikt is om toekomstig gedrag te voorspellen. Een meta-analyse van Walters en collega’s (2006) laat bovendien zien dat zelfrapportage consistent voorspellingskracht toevoegt aan informantenrapportage.

De huidige studie heeft tot doel: (1) het vertalen van de Transition Inventory naar het Nederlands en waar nodig aanpassen aan de Nederlandse context, (2) het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de Transition Inventory en (3) het evalueren van de doeltreffendheid op het gebied van werkalliantie en engagement.

Uitvoerende partij

GGzE in samenwerking met JJI Lelystad.