Terug naar overzicht

2020-14: Doorontwikkeling en implementatie van VR assessment “What’s Up?”

Doelgroep

Jongeren in de ambulante en residentiële forensische zorg .

What's up?

Het VR assessment Whats Up? is recent ontwikkeld door softwarebedrijf CleVR en Universiteit van Amsterdam. Het assessment is oorspronkelijk bedacht voor kortverblijvers in de residentiële zorg, maar wordt in dit project ook onderzocht op feasability en usability in een ambulante forensische context. Het assessment heeft tot doel inzicht te geven in 1) het gedrag van de jongere, in het bijzonder de geneigdheid tot reactieve en proactieve agressie, het hanteren van cognitieve vertekeningen, cognitieve flexibiliteit en beschikking over zelfcontrole, en 2) het functioneren van het autonome zenuwstelsel. De informatie die het assessment oplevert is bedoeld als input voor het behandelplan, zodat hierin beter aangesloten kan worden bij de behoeften van de individuele jongere.

In dit project wordt het assesment doorontwikkeld, gericht op het onderzoeken van de implementatie en meerwaarde van het assessment in het primaire proces van de ambulante en residentiële forensische zorg voor jeugd. Hiertoe zal het assessment na doorontwikkeling geïntegreerd worden in de geldende screeningsprocedures van (teams binnen) de samenwerkende praktijkorganisaties. Dit wordt beschreven in een implementatieplan. 

Naast dat What's Up? wordt doorontwikkeld, geeft het onderzoek inzicht in de toepasbaarheid van het assessment als deel van het primair proces en inzicht in de meerwaarde van het assessment ten opzichte van de huidige werkwijze. De ontwikkelaars leveren ook een implementatieplan op en trainingen voor de uitvoering van het assessment en voor het gebruik van de gegevens die uit het assessment voortkomen.

Uitvoerende partij

Vakgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking  met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC, het WODC en diverse forensische instellingen.