Terug naar overzicht

2019-05: Onderzoek naar indicatoren radicalisering bij jongeren in forensische zorg: ‘vreemd of gevaarlijk’

Doelgroep

Professionals werkzaam in de forensische jeugdzorg.

indicatoren voor radicalisering

Radicalisering is een grillig en dynamisch proces dat niet verloopt volgens een vast patroon. Beschikbare beschrijvingen van radicaliseringsprocessen zijn daarom niet op alle situaties toepasbaar. Er is geen checklist voor professionals om radicalisering te herkennen en het is lastig voor hen te bepalen bij welke kenmerken of signalen er daadwerkelijk sprake is van zorgelijk gedrag. Bepaalde signalen, die op zichzelf niet merkwaardig genoeg zijn om duidelijkheid te geven over radicalisering, kunnen opgeteld, in een bepaalde situatie of context wel zorgelijk zijn (Wienke & Ramadan, 2011). Uit onderzoek blijkt dat jongeren die in contact zijn (geweest) met het justitieel kader een groter risico hebben om te radicaliseren en dat er overlap bestaat tussen de achtergronden en triggerfactoren van verdachten van algemene misdrijven en verdachten van terroristische misdrijven (Thijs, Rodermond & Weerman, 2018). Het is daarom van groot belang dat forensische jeugdprofessionals bekwaam zijn in het (vroegtijdig) signaleren van radicalisering zodat zij hier zelf op kunnen interveniëren dan wel andere partners tijdig kunnen betrekken. Daartoe is het allereerst belangrijke helder te hebben of er specifieke indicatoren zijn voor radicalisering binnen het forensische jeugdveld en welke dat dan zijn.

Het doel van het project is een onderzoek te doen naar de indicatoren voor radicalisering en extremistisch geweld, binnen diverse vormen van extremisme, bij jeugdigen in het forensische jeugdveld. Dit project bestaat uit zowel een veldonderzoek onder professionals in het forensische jeugdveld, als een gericht practice-based (o.a. op basis van casuistiek van het LSE) en wetenschappelijk onderzoek naar deze indicatoren.

Het resultaat van dit onderzoek omvat een theoretisch kader, een conclusie van de indicatoren en aanbevelingen op basis daarvan. Deze conclusie en aanbevelingen kunnen als input fungeren voor het formuleren van een specifiek ondersteuningsaanbod op het gebied van het signaleren van radicalisering en gewelddadig extremisme voor professionals in het forensische jeugdveld.

Uitvoerende partij

Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), onderdeel van Fier

Resultaten

Om de deskundigheid op het gebied van het herkennen van radicalisering te bevorderen is een verkennend onderzoek gestart. Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek naar de kennis en ervaringen van professionals in het forensisch jeugdveld met radicalisering. Het eindrapport beschrijft de aanpak en uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke indicatoren voor radicalisering in het forensisch jeugdveld. 

Eindproduct