Terug naar overzicht

2019-03: De combinatie van een emotieherkenning-training met de toediening van oxytocine binnen een forensische context

Doelgroep

Jongens in de forensische zorg van 12 tot 18 jaar met problemen in emotieherkenning.

ERT gecombineerd met oxytocinetoediening

Onderzoek heeft aangetoond dat forensische jongeren vaak tekorten vertonen in emotieherkenning die bijdragen aan problematische sociale interacties en delinquentie (Marsh et al., 2008). Evidence-based behandelingen voor forensische jeugdzorg zijn beperkt en bieden geen sterke langetermijneffecten, wat de noodzaak van nieuwe interventies benadrukt. Bestaande interventies zijn vaak gericht op het verminderen van agressie, maar een poging om elementair sociaal gedrag te verbeteren, zoals emotieherkenning, wordt vaak verwaarloosd. Omdat de emotionele verwerking zich nog steeds ontwikkelt tijdens de adolescentie, is het belangrijk dat we ons richten op het verbeteren van de emotieherkenning. Verbetering van de vaardigheden voor het herkennen van emoties kan de perceptie en evaluatie van sociale signalen beïnvloeden, succesvolle sociale interacties bevorderen en antisociaal gedrag verminderen. In Engeland is een nieuwe, eenvoudig af te nemen, en korte emotieherkenningstraining (ERT) ontwikkeld. Empirisch bewijs heeft de effectiviteit ervan ondersteund bij jeugdige daders die na de training verbeterde emotieherkenning vertoonden en een aanzienlijke vermindering van de ernst van misdaden vertoonde na een 6 maanden (Hubble et al., 2015). Een andere veelbelovende aanpak om de herkenning van emoties te verbeteren, is de toediening van oxytocine. Talrijke studies hebben een effect van oxytocinetoediening op emotieherkenning en in het bijzonder angstherkenning aangetoond (Leppanen et al., 2017). De eerste studie naar het oxytocine-effect op emotieherkenning bij jongeren die in een jeugdzorgplus instelling verbleven, toonde aan dat oxytocine de angstherkenning verhoogde (Fragkaki & Cima, 2019). Het is echter nog onbekend of oxytocine gunstig kan zijn in combinatie met psychologische behandeling.

Het doel van dit project is om ERT aan te passen aan het Nederlandse forensische veld en de effectiviteit van ERT met oxytocinetoediening te evalueren. Deze gecombineerde interventie is de eerste stap naar nieuwe geïntegreerde behandelmethoden in de forensische jeugdzorg.

Uitvoerende partij

Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) & Conrisq Groep.