Terug naar overzicht

2022-27: Risicoscreener Jeugd implementatie

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen in de forensische (ambulante) jeugdhulp.

Risicoscreener Jeugd

In de forensische (ambulante) jeugdhulp is behoefte aan een meer laagdrempelige vorm van risicobeoordeling daar waar uitgebreide risicotaxatie in de praktijk niet altijd haalbaar blijkt. Tijdens een eerder ontwikkelproject (J2019-04) is daarom in samenwerking met de praktijk een
instrument ontwikkeld voor globale risico-inventarisatie bij jongeren en jongvolwassenen: de Risicoscreener Jeugd. Dit instrument is bedoeld om op eenvoudige wijze risico- en beschermende factoren in kaart te brengen waarmee ingeschat kan worden of er zorgen zijn over gewelddadig gedrag of niet-gewelddadig crimineel gedrag. Na de ontwikkelingscall is een tweede KFZ-Jeugd gesubsidieerd project uitgevoerd welke een verkenning betrof van de (on)mogelijkheden voor implementatie van de Risicoscreener Jeugd
(J2021-21). Dit project heeft een overzicht opgeleverd van waar implementatie van de Risicoscreener Jeugd het meest ontvankelijk en praktisch waardevol zou zijn. Dit project vormt een opvolging op de vorige twee projecten over de Risicoscreener Jeugd. Het doel van huidig project is om de Risicoscreener Jeugd daadwerkelijk te gaan implementeren in de forensische (ambulante) jeugdhulp op basis van de resultaten uit voorgaande verkenningscall naar de implementatiemogelijkheden van de Risicoscreener Jeugd.

Uitvoerende partij

SAPROF international