Terug naar overzicht

2019-08: Solid Base 2Go Back Home

Doelgroep

Jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen

Bewerkstelligen van gedragsverandering

Voor een jongere in een gesloten instelling die niet meer in staat is zijn eigen verhaal en strijd positief vorm te geven, die boos is op de maatschappij en geen geloof heeft in interventies en hulp die hem worden aangeboden, is de ontwikkeling van een stevige persoonlijke identiteit belangrijk. Twee gerelateerde domeinen aan identiteitsontwikkeling zijn zelfbeeld en self-efficacy, het vertrouwen dat mensen hebben in hun eigen vermogen om specifiek gedrag in verschillende omstandigheden uit te voeren. Onderzoek toontaan dat een zwakke identiteit, laag zelfbeeld en lage self-efficacy leiden tot grote beperkingen in het (sociale) functioneren van jonge delinquenten en vaak terugval in criminaliteit.

In dit project worden drie interventies samengevoegd tot een trainingsprogramma Solid Base 2Go Back Home, een interventie die beoogt om gedragsverandering bij jongeren te bewerkstelligen. Door het samenbrengen van de drie interventies in Solid Base 2Go Back Home ontstaat een trainingsprogramma voor jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen, met creatieve werkvormen en ondersteund door een blended leeromgeving, dat jongeren motiveert om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Het doel van het project Solid Base 2Go Back Home is het ontwikkelen van een evidence-based trainingsprogramma voor jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen waarbij gericht wordt op het werken aan identiteitsvorming, het gevoel van eigenwaarde en self-efficacy dat aansluit bij de basisbehoeften verbinding, competentie en autonomie. Centraal staat ‘wie ben jij door de tijd heen’. Er wordt gewerkt met hoogwaardig creatieve rolmodellen, spoken word en storytelling die aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

Uitvoerende partij

Stichting 180 in samenwerking met Click F1, Young in Prison (YiP), JJI lelystad, RJJI locatie de Hunnerberg of Den Hey-Acker en de Hartelborgt, Elker en Hogeschool Leiden (lectoraat residentiële Jeugdzorg).