Terug naar overzicht

2021-20: Feelee in de forensische psychiatrie

Doelgroep

Jongeren in de forensische GGZ

Feelee

De maatschappelijke impact van jeugdcriminaliteit (16-23 jarigen) is groot; voor slachtoffers en voor jongeren. Jongeren nemen de psychische problematiek mee naar de volwassene GGZ, met hoge kosten tot gevolg. Gezien deze impact is het essentieel om effectieve behandeling te bieden, ondanks beter zicht op werkzame factoren in de behandeling, lukt dit in de praktijk nog onvoldoende. Een beperkte motivatie voor behandeling, én moeite met het herkennen en uiten van emoties zijn mogelijke verklaringen hiervan. Om deze problemen op innovatieve wijze, mét jongeren en behandelaars te onderzoeken is in oktober 2020 gestart met een pilot om de usability en feasibilty van Feelee te verkennen.

Feelee is een smartphone-app waarbij gebruikers door het opgeven van een emoji hun emoties gedurende de dag bijhouden (actieve data). Daarnaast verzamelt de app data over telefoon- en social media gebruik, aantal stappen per etmaal en dag- en nachtritme (passieve data). De actieve en passieve data geven de app-gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in zijn/haar emotie, het verloop daarvan en sociale gedragingen gedurende de dag. Voor behandeling biedt dit mogelijkheid om (1) meer aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren en van daaruit doelen te formuleren en (2) om emoties op een laagdrempelige wijze vanuit hun belevening te bespreken.

Eerder onderzoek toont de potentie van Feelee bij een niet-forensische groep aan; het kan de motivatie voor behandeling vergroten doordat jongeren op laagdrempelige wijze hun emoties uitten. De resultaten uit de pilot met forensische jongeren zijn veelbelovend. 

Dit project heeft als doel aan het einde van het traject een functionele gratis app aan te bieden waarvan de effectiviteit is aangetoond in het motiveren van jongeren voor behandeling en het bespreekbaar maken van emoties waarmee een verdieping wordt gegeven in bestaande behandelinterventies om zo het behandelsucces van de jongere te vergroten. Daarnaast wordt er een praktische handleiding opgeleverd en training voor behandelaren voor het toepassen van de Feelee app tijdens de behandeling. 

Uitvoerende partij

Amsterdam UMC in samenwerking met Levvel, UvA, Garage2020 en de Academische Werkplaats en Risicojeugd.