Terug naar overzicht

2018-02: Doorontwikkeling van Multidimensionele Familietherapie

Doelgroep

Jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) zijn geplaatst. 

Multidimensionele Familietherapie (MDFT)

In Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) worden niet alleen adolescenten geplaatst, maar ook jongvolwassenen. Daartoe horen de 'reguliere 18-plussers', jongeren die 18 worden in de JJI en daar blijven. Behalve om deze groep gaat het tegenwoordig ook om de jongvolwassenen die een JJI binnenstromen via het adolescentenstrafrecht (ASR) en daar een aanzienlijk deel van de populatie vormen. Voor deze jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar ontbreekt het aan goedgekeurde interventieprogramma’s. Met dit project wordt getracht om voor deze groep een behandeling te ontwikkelen en in te praktijk te testen. 

Al sinds 2010 wordt MDFT toegepast bij adolescenten in twee JJI's, naar verwachting kunnen ook jongvolwassenen in JJI's profiteren van MDFT (eventueel in een aangepaste variant). Zij hebben vaak nog een (te activeren) band met hun ouders. Zo woont 65% van hen buiten de JJI nog bij de ouders thuis, een percentage dat niet verschilt van dat voor de jongeren onder de 18 jaar die in een JJI verblijven. Een aantal van de betrokken jongvolwassenen heeft zelf al een partner of zelfs een gezin. Via de ouders en/of via de eigen partner en het eigen gezin van de jeugdige dienen zich risico- en beschermende gezinsfactoren aan (als besproken) waarmee een MDFT-therapeut aan de slag kan om een jongvolwassene te behoeden voor terugval in probleemgedrag. 

Met dit project zal (1) het Amerikaanse 18-plus MDFT-protocol als gebruikt in Wisconsin vertaalt en aangepast worden naar de Nederlandse omstandigheden, en (2) gebruikt worden voor nascholing van de MDFT-therapeuten werkzaam in twee JJI’s (de Hartelborgt en Teylingereind). (3) Ten derde wordt het Nederlandse protocol voor gedetineerde jongvolwassenen getoetst in een pilotstudie met drie metingen: (a) baseline (net voor aanvang van MDFT), (b) 6 maanden later en (c) 12 maanden later (doorgaans als de behandeling is afgelopen en de jongvolwassene terug is in de maatschappij).

Uitvoerende partij

Forensisch Centrum Teylingereind i.s.m. De Hartelborgt, Stichting Jeugdinterventies en Center for Treatment Research on Adolescent Drug Abuse van University of Miami.    

Resultaten

In dit onderzoek is onderzocht of MDFT ook inzetbaar is en nut heeft bij jongvolwassen mannen van 18 tot 24 jaar die in een gesloten JJI zijn geplaatst. In een pilot is de MDFT aangepast voor het gebruik bij jongvolwassenen en is er al gestart met MDFT tijdens het verblijf in de JJI en doorgezet na vrijlating. De behandeluitkomsten maken aannemelijk dat MDFT bijdraagt aan het slagen van maatschappelijke re-integratie van veroordeelde jongvolwassenen, ongeacht de strafrechtelijke basis (ASR of PIJ)

Eindproduct