Terug naar overzicht

2022-31: Moduleontwikkeling ouderbetrokkenheid binnen het preventiegerichte Halt Schoolspreekuur

Doelgroep

Jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen op school. 

Moduleontwikkeling ouderbetrokkenheid binnen het preventiegerichte Halt Schoolspreekuur

In het forensisch jeugdveld is het van belang om al op vroege leeftijd te beschikken over interventies. Voor jongeren bestaan de nodige interventies, die grofweg uiteenlopen van de reprimande tot de PIJ-maatregel. De werkwijze en de effectiviteit van deze interventies verschilt, maar ze pogen allen om jongeren op het rechte pad te houden dan wel te krijgen.

Een veelvoorkomend element in de interventies is ‘ouderbetrokkenheid’. De mate waarin dit element is uitgewerkt, verschilt alleen. Zo is ouderbetrokkenheid in de gezinsinterventie Multisysteem Therapie (MST) verder uitgewerkt dan in bijvoorbeeld de reprimande. Ook in Halt-interventies is ouderbetrokkenheid een belangrijk element. Toch zijn zowel Halt als Bureau Beke van mening dat het thema ouderbetrokkenheid nog verder uitgewerkt kan worden, om in het geval van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren nog optimaler te kunnen interveniëren. Bureau Beke en Halt willen hieraan door middel van onderzoek nader invulling geven.

Centraal in het onderzoek staat het thema ouderbetrokkenheid in de Halt-interventie 'Schoolspreekuren'. Onder 'Overig' is nader toegelicht wat de grondslag voor ouderbetrokkenheid is en uit welke elementen 'Schoolspreekuren' bestaat. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of elementen van ouderbetrokkenheid vanuit de schoolspreekuren ook bruikbaar zijn voor andere interventies in het forensische jeugdveld en het doorontwikkelen van  het element ouderbetrokkenheid binnen Schoolspreekuren van Halt. 

Uitvoerende partij

Bureau Beke