Terug naar overzicht

2019-10: Mindfulness voor gesloten (for) Jeugdzorg

Doelgroep

De gesloten (forensische) jeugdzorg

Mindfulness voor gesloten (forensische) jeugdzorg

Jongeren in geslotenheid ervaren hun tijdelijke verblijf als een ingewikkelde plek. De levens van jongeren in geslotenheid zijn stressvol en ‘uit balans’, wat al lange tijd begon voordat zij in de instelling kwamen.

Dit project binnen de gesloten (forensische) jeugdzorg richt zich op het herstellen van deze balans en het verminderen van de kans op terugval in criminaliteit, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van verbale en cognitieve-gedragstherapeutische elementen. Maar jongeren betonen zich hiervoor niet altijd responsief, vanwege internaliserende problematiek, zoals onrust of slapeloosheid die ontstaat door verblijf in geslotenheid. Om deze uitdaging te adresseren is er in 2016 al een succesvolle pilot ontwikkeld met Mindfulness-trainingen. Jongeren die hieraan meededen rapporteerden meer rust en balans – precies die zaken die jongeren hielpen de JJI te accepteren/doorstaan als hun tijdelijke plek van verblijf.

De projectpartners zullen een behandelinstrument ontwikkelen die de therapeutische alliantie tussen jongeren en behandeling versterkt. Tevens zullen zij toewerken naar een structureel behandelaanbod van mindfulness, een interventie die niet direct gerelateerd is aan probleemgedrag, maar onderliggende oorzaken mogelijk wel raakt. Geen standaard-traject mindfulness maar een speciaal ontwikkelde, energieke versie, met inzet van Urban Arts en Sports en artistieke rolmodellen, die aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Deze methodiek helpt jongeren hun verblijf in geslotenheid te aanvaarden, minder stress te ervaren tijdens hun verblijf en zo ontvankelijker te worden voor al wat hen wordt aangereikt.

Resultaten

Jongeren die binnen een gesloten (forensische) jeugdinstelling verblijven ervaren soms stress, spanning, moeite om gedrag te reguleren en zijn niet altijd gemotiveerd voor behandeling. Mindfulness is een lichaamsgerichte en positieve manier die jongeren handvatten kan bieden bij deze ervaringen. Young in Prison (YiP), Pluryn en de Academische Werkplaats Risico Jeugd (AWRJ) zijn een samenwerking aangegaan om de mogelijke toegevoegde waarde van mindfulness voor jongeren in geslotenheid beter te kunnen onderbouwen. Het huidige project is gestart met een literatuuronderzoek gericht op recente internationale literatuur over mindfulness interventies bij jongeren in de geslotenheid. De wetenschappelijke kennis opgedaan
in het literatuuronderzoek vormen samen met praktijkervaring van de samenwerkende organisaties de basis voor het ontwerp van een mindfulness training voor jongeren in gesloten (forensische) jeugdinstellingen. 

Concluderend kan worden gesteld dat het huidige project heeft geleid tot een mindfulness training met creatieve en sportieve elementen voor jongeren in geslotenheid. De training kan middels de geleerde lessen uit de pilots breder worden geïmplementeerd om zodoende uitgebreider onderzocht te worden. Dit is een waardevolle stap in de richting van een breder onderbouwde en geïmplementeerde mindfulness training voor deze doelgroep. 

Eindproducten

Download hier de eindproducten

Uitvoerende partij

Projectleiding wordt uitgevoerd door Stichting Young in Prison in samenwerking met JJI Lelystad, Intermetzo/Pluryn en de Academische Werkplaats Risico Jeugd.