Terug naar overzicht

2020-16: Effectonderzoek naar de leerstraf So-Cool

Doelgroep

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. 

So-Cool

Ongeveer 15% van de jongeren heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) (Stoll, Bruinsma, & Konijn, 2004). Doordat deze jongeren anderen verkeerd begrijpen of hun reacties verkeerd interpreteren, komen ze makkelijk in de problemen. Zij zijn hierdoor ontvankelijker voor de invloed van ‘foute vrienden’ door gebrekkige sociale vaardigheden en een laag zelfvertrouwen. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze jongeren vaker dan gemiddeld met justitie in aanraking komen.

So-Cool is een gedragsinterventie voor LVB-jongeren (12 tot 23 jaar; IQ=50-85) die een delict hebben gepleegd. In 17 of 23 wekelijkse, individuele sessies werkt de jongere met de begeleider via gedragsoefeningen aan sociale vaardigheden, sociale probleemoplossingsvaardigheden, zelfvertrouwen en het netwerk. Het hoofddoel is het voorkomen van recidive. Hoewel So-Cool landelijk voor +/- 250 jongeren per jaar wordt ingezet als leerstraf (Buysse, Abraham, & Scherders, 2016), is er nooit effectonderzoek gedaan. So-Cool is daardoor vooralsnog niet een bewezen effectieve interventie. Effectonderzoek is dus essentieel om te waarborgen dat de juiste interventies worden ingezet.

Het hier voorgestelde onderzoek brengt in beeld of So-Cool de gewenste effecten oplevert: verbetering van sociale vaardigheden, sociale probleemoplossings-vaardigheden en het zelfvertrouwen, en of de jongeren na So-Cool minder snel recidiveren. Het belangrijkste resultaat van dit project is dat het inzichtelijk maakt of de gedragsinterventie So-Cool daadwerkelijk een effectieve leerstraf is om in te zetten, voor wie wel en wie niet, en wat er eventueel verbeterd kan worden.

Uitvoerende partij

VanMontfoort in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, Jan Arends en de TOP-groep.