Terug naar overzicht

2022-30: ADAMAS; inzet Credible Messengers in de forensische jeugdhulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar met een gemiddeld tot zeer hoog risico op recidive. 

ADAMAS: inzet Credible Messengers in de forensische jeugdhulp

Levvel biedt een Intensieve Forensische Aanpak (IFA) aan jongeren van 14 tot en met 23 jaar met ernstig antisociaal en delinquent gedrag. Deze ambulante aanpak is outreachend en duurt 9 tot 18 maanden, waarbij de hulpverlening plaatsvindt in de eigen leefwereld van de jongere.

Hoewel met IFA positieve resultaten behaald worden, bleek uit de tweejaarlijkse procesevaluatie (2021) dat de doelgroep onder 16 jaar minder profiteert van IFA. De criminogene factoren die onderdeel zijn van de straatcultuur, blijken bij deze jongere groep moeilijker positief te beïnvloeden. De drang om ergens bij te horen en zich gezien en gehoord te voelen is groot. Samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) is in 2021-2022 een project gestart om een aanvullende module op de IFA-methodiek te ontwikkelen voor de doelgroep 12-16 jaar. Focus ligt op het versterken van de systemische aanpak (transcultureel, gezinsgericht en integraal samenwerken met het ‘larger system’), traumasensitief handelen en het bieden van ‘holding’ in samenwerking met thuis en school, om daarmee de aantrekkingskracht van de straat te doorbreken. Dit laatste onderdeel, het doorbreken van de aantrekkingskracht van de straat, vormde aanleiding om samenwerking met het Credible Messengers (CM)-netwerk op te zoeken. Vanuit de verwachting dat de rolmodellen en ervaringsdeskundigen uit dit netwerk, aanvullend op IFA, de jongeren kan verleiden om niet voor de straat te kiezen maar voor het netwerk van de Credible Messengers dat nieuwe perspectieven biedt en hét duurzame vervangende positieve vriendennetwerk.

Het doel van dit project is onder anderen het schrijven van een handreiking met overdraagbare kennis over succes- en belemmerende bestanddelen in de aanpak van de forensische doelgroep vanuit de samenwerking tussen de CM en de IFA-hulpverleners vanuit/rondom het IFA-traject. 

Uitvoerende partij

Levvel in samenwerking met de Academische Werkplaatst Risicojeugd.