Forensische Jeugdzorg

Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd

Binnen programma KFZ – J werkt het gehele forensische jeugdzorgveld samen aan de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de interventies en behandelingen voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie. Dit gebeurt door het doen van onderzoek en kennisdeling.

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van de forensische zorg te ontwikkelen en verbeteren en om de implementatie van de ontwikkelde producten te stimuleren. Jaarljkst zet het programma KFZJ een callronde uit waarin zorginstellingen en kennisinstituten met expertise en netwerk in het forensische jeugdveld worden uitgenodigd, om op basis van een concrete vraag, een projectvoorstel in te dienen. De instellingen hebben dan de mogelijkheid om in te schrijven op deze calls. 

De programmacommissie KFZ-J geeft leiding aan het programma KFZ-J en verstrekt onder andere subsidies. Samen met het veld van de forensische jeugdzorg wordt gekeken waar de behoefte ligt. Daarnaast stuurt de programmacommissie KFZ-J op de voortgang en kwaliteit van de KFZ-J producten, door periodiek te vergaderen en op de hoogte te blijven van de lopende projecten. 

Inmiddels zijn er al een aantal producten opgeleverd die vrij beschikbaar zijn voor iedereen in het forensische jeugdzorg veld. Bekijk hier onze projecten