Terug

OAHW: Emotieherkenning-training

Publicatiedatum: 24 juni 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun KFZ-Jeugd-product in ontwikkeling. Deze week is het woord aan Maaike Cima

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig? 

De hoofdonderzoeker van dit project is prof. Dr. Maaike Cima. Ze is hoogleraar Forensische Ontwikkelingspsychopathologie aan het BehavioralScienceInstitute, Radboud Universiteit. Prof. Dr. Maaike Cima is een expert op het gebied van antisociaal gedrag en psychopathie en haar onderzoek richt zich zowel op de onderliggende mechanismen als op de psychofysiologische en neurobiologische correlaten van antisociaal gedrag en psychopathie, emotionele verwerking en prosociaal gedrag bij jongeren. De coördinator van dit project is Iro Fragkaki. Ze is postdoctoraal onderzoeker bij het BehavioralScienceInstitute van de Radboud Universiteit. Haar onderzoeksinteressen omvatten de ontwikkeling en etiologie van antisociaal gedrag, met een specifieke focus op de rol van oxytocine in antisociaal gedrag bij jongeren. 

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in?   

Dit KFZ-Jeugdproject ontwikkelt een nieuwe psychobiologische interventie voor forensische jongeren, die oxytocine combineert met de nieuwe en eenvoudig toe te passen Cardiff Emotion Recognition Training. Oxytocine is een neuropeptide die betrokken is bij sociaal-affectief gedrag en de toediening van oxytocine kan gedrag zoals empathie, emotieherkenning en prosociaal gedragverbeteren. Het project werft jongens die in de jeugdgevangenissen en forensische jeugdzorginstellingen wonen en dient vóór elke sessie van de emotieherkenningstraining oxytocine of placebo toe met een neusspray. Het doel is om te onderzoeken of de combinatie van oxytocine met de emotieherkenningstraining jongeren kan helpen hun emotiesherkenningsvaardigheden te verbeteren. 

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek?

Veel jeugdgevangenissen en jeugdzorginstellingen hebben te maken met antisociale jongeren, maar bestaande interventies zijn niet succesvol en farmacotherapie kan schadelijk zijn. Misschien kunnen een paar snuifjes oxytocine in combinatie met een makkelijke en korte emotieherkenningstraining een nuttige aanvulling zijn op de gereedschapskist van clinici om te voorkomen dat antisociale jongeren zich ontwikkelen tot volwassen delinquenten.