Terug

OAHW: Evidence Gap Map Vaktherapie

Publicatiedatum: 9 juli 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun KFZ-Jeugd-Product in ontwikkeling. Deze week is het woord aan Susan van Hooren en Annemarie Madani - Abbing

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig? 

Susan is bijzonder hoogleraar en lector op het gebeid van Vaktherapie. Ze richt zich op onderzoek naar alle vaktherapeutische disciplines bij meerdere doelgroepen, waaronder de forensische patiënten, ouderen met dementie en kinderen met een vluchtelingenachtergrond. Annemarie is post-doc onderzoeker op dit gebied. Vorig jaar heeft ze haar promotieonderzoek naar beeldende therapie bij angststoornissen heeft afgerond. In dit onderzoek werd aangetoond dat de therapie werkzaam is bij vrouwen met een angststoornis, en dat de therapie niet alleen leidde tot vermindering van de angstklachten, maar onder andere ook tot een verbetering van de kwaliteit van leven en een lager stressniveau.

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in? 

‘Evidence gap map Vaktherapie’ heeft als doel om na te gaan wat al bekend is over de effecten van vaktherapie binnen de forensische jeugd/volwassenzorg en welke behoeften er in de praktijk zijn om nieuw onderzoek op te zetten. Hiervoor verrichten we literatuurstudies en interviewen we vaktherapeuten, verwijzers en onderzoekers. Ook hebben we dossieronderzoek verricht om een beeld te kunnen krijgen van de jongeren zelf. Hiermee willen we onderwerpen voor nieuw onderzoek inventariseren en prioriteren. Dit zal leiden tot een evidence gap map voor de forensische psychiatrie gericht op de effecten en toepassing van vaktherapeutische interventies bij jeugd binnen de justitiële jeugdinstellingen.

Deze projecten worden vormgegeven vanuit samenwerking met meerdere partijen, te weten Open Universiteit (penvoerder), RJJI, Via Jeugd, Pompestichting, Coöperatieve lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK van Zuyd Hogeschool), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, NHL-Stenden, Codarts Rotterdam, Hogeschool Windesheim (Lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn), Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en de Federatie Vaktherapeutische beroepen. De projecten worden gesubsidieerd door Kwaliteit Forensische zorg.

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: een leuk feitje/ weetje over je project?) 

We hopen dat dit project een basis biedt om de kennisontwikkeling op het gebied van vaktherapie binnen de JJI verder te versterken. Het literatuuronderzoek laat zien dat het onderzoek nog in de kinderschoenen staat en er tegelijkertijd vanuit de praktijk veel waarde wordt gehecht aan de ervarings- en handelingsgerichte aanpak en behoefte bestaat om het specifieke van de vaktherapeutische behandelvormen meer inzichtelijk te maken.