Terug

OAHW: Helende honden

Publicatiedatum: 23 juli 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun KFZ-Jeugd-product in ontwikkeling. Deze week is het woord aan Hanne Duindam

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig?

Ik ben promovenda bij de vakgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Voor mijn promotie onderzoek ik de effectiviteit van Dutch Cell Dogs, een interventie waarbij jeugddelinquenten een aan hen gekoppelde asielhond trainen gedurende acht weken. Het idee is dat hierdoor een win-winsituatie ontstaat. De jeugddelinquenten leren de asielhonden nieuwe vaardigheden, waardoor adoptiekansen van deze honden toenemen. Daarnaast is de veronderstelling dat de jeugddelinquenten door het programma ook vooruit gaan in hun sociaal-emotioneel functioneren en dat criminogene behoeften worden aangepakt.

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in? 

In samenwerking met onze partners (de Hartelborgt, de Hunnerberg, Juvaid, Den Hey Acker en Dutch Cell Dogs), onderzoeken we voor het KFZ-Jeugd project in hoeverre deelname aan Dutch Cell Dogs leidt tot een kleinere kans op recidive en bij welke jongeren. Dutch Cell Dogs is een populaire interventie in de Justitiële Jeugdinrichtingen die de potentie heeft om twee kwetsbare groepen (de jeugddelinquenten en asielhonden) te helpen – er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van dit type programma. Het huidige KFZ-jeugd project is een van de grootste prospectieve onderzoeken wereldwijd naar de effecten van een hondentrainingsprogramma in de gevangenis naar recidive.

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: een leuk feitje/ weetje over je project?)

Ik vind het heel leuk dat KFZ ons voorstel gehonoreerd heeft en ons daarmee de kans biedt om dit belangrijke onderzoek naar de lange termijn effecten van Dutch Cell Dogs uit te voeren. Uiteindelijk zal dit project bijdragen aan de kwaliteit van forensische zorg in Nederland. Dutch Cell Dogs is een populair programma in de instellingen en op basis van de resultaten van dit project kan het gerichter ingezet gaan worden. Zo zullen we naar aanleiding van dit onderzoek weten of Dutch Cell Dogs kan worden ingezet om recidive te voorkomen en welke groepen jongeren het meeste baat hebben bij het programma.