Terug

OAHW: David Buitenweg

Publicatiedatum: 26 april 2022

 

Wat is je functie en met welk vakgebied/onderzoek hou je je bezig?

Als senior wetenschappelijk medewerker bij de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidzorg van GGzE werk ik aan diverse onderzoeksprojecten op het gebied van de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie. Als onderzoeksgroep werken we veel samen met collega’s van De Catamaran, een TOPGGz-gecertificeerde kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Ik ben onder andere betrokken bij een project waarin we Project Life, een herstelondersteunende groepstraining voor jongeren in de forensische zorg, evalueren. Verder werk ik aan een evaluatie van Brain Blocks, en diverse andere projecten waaronder de QoL-ME: een innovatief, visueel en gepersonaliseerd instrument dat jongeren en volwassenen met (forensisch) psychiatrische problemen kunnen gebruiken om hun kwaliteit van leven in kaart te brengen. Natuurlijk ben ik ook betrokken bij het onderzoeksproject naar de Transition Inventory, een instrument dat jongeren actief betrekt bij risicotaxatie. Over dat laatste project vertel ik graag wat meer.

Wat houdt je KFZ project in?

Het inschatten van risico’s binnen de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie is steeds belangrijker geworden. In de meeste gevallen maken professionals deze inschatting. Jongeren worden tot op heden nog nauwelijks actief betrokken bij het maken van een risico-inschatting. Dat is een gemiste kans want door jongeren te betrekken, kunnen we risico’s nog nauwkeuriger inschatten en krijgen jongeren een actievere rol in hun behandeling. Daarom gaan we in het Ask me first-project aan de slag met de vertaling en evaluatie van een vragenlijst die jongeren actief betrekt bij risicotaxatie: de Transition Inventory. De Transition Inventory is gebaseerd op de ‘self-prediction theory’ en vraagt jongeren zelf aan te geven welke moeilijkheden zij verwachten om deel te nemen aan de maatschappij of bij overplaatsing naar een minder gesloten instelling.

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek?

Met dit project hopen we inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid en de validiteit van de Nederlandse Transition Inventory. Bovendien hopen we te ontdekken in welke mate gebruik van de Transition Inventory in de behandeling van jongeren de werkalliantie tussen jongeren en hun behandelaar verbetert en leidt tot meer betrokkenheid onder jongeren. Wanneer blijkt dat de Transition Inventory een betrouwbaar en valide instrument is, kan het door het veld gebruikt worden om jongeren actief te betrekken bij risicotaxatie.

Leuk weetje:

Samen met projectadviseurs en jongeren hebben we de naam van de Nederlandse versie van de Transition Inventory bedacht: de Schat Je Eigen Risico’s in- vragenlijst (SJER). Fonetisch lijkt de naam op het Engelse ‘share’. Dat sluit mooi aan op onze overtuiging dat het belangrijk is dat jongeren hun eigen mening en inzichten kunnen uiten en delen.