Terug

OAHW: Margriet Lenkens

Publicatiedatum: 17 december 2021

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig?

In 2015 begon ik aan mijn promotie-onderzoek bij Onderzoeksinstituut IVO. Hierbij keek ik vooral naar de inzet van ervaringskennis in de ondersteuning van jonge mensen die betrokken zijn (geweest) bij crimineel gedrag. Momenteel rond ik mijn promotietraject af, en houd ik me ook bezig met andere projecten die vaak te maken hebben met jongeren en/of de forensische zorg. Ervaringskennis blijf ik een interessant thema vinden, en probeer ik ook mee te nemen in de (onderzoeks)projecten die ik doe. Zo doe ik vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar een training voor reclasseerders door o.a. jongeren met ervaringskennis en ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een online training rondom ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg. 

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in? 

Binnen het project ‘Gemotiveerd meer effect behalen’ doen we een literatuurstudie naar de werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp. We gaan op systematische wijze op zoek naar wetenschappelijke literatuur die ons meer kan vertellen over welke aspecten van bijvoorbeeld de behandeling en (de samenwerkingsrelatie met) de behandelaar samenhangen met behandelmotivatie, en hoe de behandelmotivatie bij deze doelgroep vergroot kan worden. Dit is relevant omdat meer motivatie samenhangt met positieve behandelresultaten, terwijl minder motivatie juist een voorspeller is voor uitval en recidive. De projectgroep, met daarin andere onderzoekers, professionals uit de praktijk en jongeren, denkt met ons mee over de afbakening van het onderzoek en de vertaling naar de praktijk.  

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek?  

We hopen allereerst meer kennis te krijgen over de aspecten waarmee behandelmotivatie samenhangt en wat er vanuit onderzoek bekend is over hoe de behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp vergroot kan worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de aanbevelingen die we uiteindelijk doen op basis van deze resultaten goed aansluiten bij de praktijk. We organiseren daarom een aantal bijeenkomsten met andere onderzoekers, professionals uit de praktijk en jongeren die zelf te maken hebben gehad met forensische jeugdhulp. Daarnaast zullen we, naast de eindrapportage, ook een toegankelijke factsheet maken en nemen een podcast opnemen, samen met een behandelaar en een jongere.

Wat wil je nog meer kwijt over het project?

Jongeren zijn, door de talloze hulpverleners waarmee ze te maken hebben gehadgetraind in het geven van sociaalwenselijke antwoorden. Ze weten wat jijals hulpverlener, van ze wilt horenSociaal wenselijk zijn is hun overlevingsstrategie.”

Dit zei een jongeman, die zelf met forensische jeugdhulp te maken heeft gehad, tijdens onze eerste bijeenkomst met de projectgroep. Het laat zien hoe belangrijk het is om zicht te krijgen op de intrinsieke motivatie van jongeren, en niet alleen hetgeen ze aan de buitenkant laten zien. Daarnaast toont het de waarde van het betrekken van ervaringskennis bij je praktijk. Kwantitatieve onderzoeken uit eerder gedane studies naar behandelmotivatie kunnen nog zo interessant zijn, deze kennis gaat pas echt leven als je ook de verhalen en ervaringen erachter een plek geeft in onderzoek.