Terug

OAHW: Merel Leijse

Publicatiedatum: 13 januari 2022

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig? 

Sinds 2020 werk ik als onderzoeker voor een gezamenlijk project van het Amsterdam UMC (afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie), Levvel (team Forensische Formatie) en Garage2020. In het project onderzoek ik de mogelijkheden om de Feelee app toe te passen ter ondersteuning van behandelingen in de forensische GGZ. Daarnaast draag ik met het onderzoek bij aan de verdere ontwikkeling van de Feelee app door Garage2020 en Greenberry.

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in?

Feelee is een smartphone-app waarbij gebruikers door het opgeven van een emoji hun emoties gedurende de dag bijhouden (actieve data). Daarnaast verzamelt de app op de achtergrond data over schermtijd, slaap- en waakritme en beweging per etmaal (passieve data). De actieve en passieve data geven de app-gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in zijn/haar emoties, het verloop daarvan en (sociale) gedragingen gedurende de dag. 

 Met ondersteuning vanuit KFZ-Jeugd doen we een eerste effectstudie naar het gebruik van de Feelee app in de behandeling van forensische jongeren. Met de effectstudie hopen we niet alleen de effectiviteit van de Feelee app in behandelingen aan te kunnen tonen, maar ook meer zicht te krijgen op de werkzame factoren van de app in de behandeling.  

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? 

Met de Feelee app willen we een nieuwe evidence-based tool aanbieden die behandelingen in de forensische hulpverlening ondersteunt. Daarnaast willen we met het onderzoek inzicht bieden in de werkzame factoren van de Feelee app in de behandeling, want de actieve emoji data en passieve gedragsgerelateerde data hebben namelijk veel potentie om: 

  • De jongere en behandelaar meer inzicht te geven in emoties en gedrag.  
  • Een laagdrempelig gesprek op gang helpen in de behandeling, doordat de data een zogeheten opening creëeren voor een gesprek.  
  • De jongere te motiveren om emoties en gedrag bespreekbaar te maken in de behandeling, juist omdat de actieve en passieve data ervoor zorgen dat jongeren van een afstandje naar hun emoties en gedrag kunnen kijken. 
  • De behandelrelatie in de beginfase van de behandeling eerder te versterken, omdat de actieve en passieve data zorgen voor een laagdrempelige aansluiting tussen jongere en behandelaar.   

Op basis van het onderzoek willen we een handleiding en training ontwikkelen, zodat het gebruik van de Feelee app in behandelingen verder kan worden uitgerold in de forensische hulpverlening en wellicht ook de niet-forensische zorg.   

Wist je dat...

  • ... De app Feelee eerst G-Moji heette? Maar vanwege een nieuwe ‘jasje’ van de app kon een naamsverandering ook niet ontbreken.  
  • ... De start van het project is gefinancierd vanuit geld dat beschikbaar is gekomen door een fietsactie georganiseerd door ‘onzeHOOFDzaak’? onzeHOOFDzaak is een fonds op naam dat is opgericht vanuit de behandelpraktijk om behandelingen in de jeugd-GGZ te verbeteren.  
  • ... In het voorjaar van 2021 een eerste pilotstudie is uitgevoerd om het gebruik van de toen nog G-Moji genaamde app te verkennen met jongeren in de forensische hulpverlening? De resultaten uit deze pilot waren erg positief!