Terug

OAHW: Project Life

Publicatiedatum: 20 augustus 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun KFZ-Jeugd-product in ontwikkeling. Deze week is het woord aan Chijs van Nieuwenhuizen.

Wat is je functie en met welk vakgebied/onderzoek hou je je bezig? 

Ik ben aan Tilburg University verbonden als hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg (sinds 2005) en als bijzonder hoogleraar Transformeren voor de Jeugd (sinds 2015). Daarnaast werk ik bij GGzE als manager Eenheid Kind & Jeugd, programmaleider van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en als behandelaar bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie & orthopsychiatrie. Sinds 2013 ben ik visiting professor bij University College Ghent, Faculty of Education, Health & Social Work.

Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de zorg en behandeling van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Doel is om deze kinderen en jongeren beter in staat te stellen hun vaardigheden en kwaliteiten te benutten in de maatschappij en te voorkomen dat zij (opnieuw) in contact komen met politie en justitie. Door middel van innovatief klinisch onderzoek werken we eraan meer zicht te krijgen op beschermende en risicofactoren, neuropsychologische en cognitieve beperkingen en de behandelvoortgang. De onderzoeksbevindingen helpen behandelaren om beter in te spelen op de wensen en behoeften van deze kinderen en jongeren. Dit sluit aan op mijn leerstoel Transformeren voor de Jeugd. Binnen deze leerstoel richt ik mij op het effect van de transformatie op (a) de zorg voor jeugdigen, gezinnen en hun informele netwerk, (b) het zelfoplossend vermogen van jeugdigen, gezinnen en hun netwerk en (c) het effect van de transformatie op het beroepsveld/de professionals.

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in?  

In dit project evalueren we de Project Life training en passen we de materialen waar nodig aan zodat de training helemaal aansluit bij de wensen van jongeren in de forensische jeugdzorg.

Project Life, wat is dat?

In Project Life staan de thema’s hoop, persoonlijke ontwikkeling, het nemen van eigen regie en het inzetten van eigen oplossingen centraal. Jongeren leren hun eigen verhaal te vertellen, onderzoeken wat zij belangrijk vinden in het leven en gaan aan de slag met hun toekomstdromen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Tijdens deze bijeenkomsten werken de jongeren in hun persoonlijke werkboek onder begeleiding van ervaringsdeskundigen trainers. In dit werkboek staan foto’s, tekeningen, to-do lijstjes en tips. 

Wat houdt het onderzoek in?

Project Life is een training die al langer beschikbaar is voor jongeren in de ambulante hulpverlening binnen GGzE. Jongeren die de training eerder hebben gevolgd, zijn erg enthousiast en voelen zich gesteund door de groep. Om de training breder beschikbaar te maken binnen de zorg willen we de interventie evalueren en actualiseren binnen de forensische jeugdzorg. Hiervoor hebben we de ideeën en meningen van deelnemende jongeren hard nodig. In het onderzoek worden reeds bestaande materialen geëvalueerd en waar nodig aangepast op de wensen van de deelnemende jongeren. Verder onderzoeken we de doeltreffendheid van de training door veranderingen in empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen van deelnemende jongeren in kaart te brengen. Om het project mogelijk te maken is er een nauwe samenwerking met Horizon en Markieza. Het project wordt gefinancierd door KFZ-Jeugd.

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: een leuk feitje/ weetje over je project?) 

In de eerste plaats hoop ik Project Life met dit project breder beschikbaar te maken binnen de forensische zorg voor jeugd. Op basis van de ervaringen van deelnemende jongeren en trainers optimaliseren we het trainingsmateriaal zodat het nog beter aansluit op de leefwereld van jongeren. Zo kunnen we jongeren nog beter ondersteunen op hun weg naar herstel. Daarnaast heeft het project ook een overkoepelend doel. Project Life is sterk gebaseerd op de herstelvisie en sluit goed aan op benaderingen waarin de eigen kracht van jongeren centraal staat. Bovendien speelt ervaringsdeskundigheid een grote rol bij Project Life. Met dit project hopen we deze strengths-based benadering en de kracht van ervaringsdeskundigheid nog beter op de kaart te zetten in de forensische zorg voor jeugd. Het uiteindelijke doel is om jongeren zo goed mogelijk te kunnen helpen hun vaardigheden en kwaliteiten te benutten in de maatschappij.

Wist je dat?

Jongeren die Project Life volgen maken een collage van zichzelf, sluiten een levenscontract af, schrijven een brief aan zichzelf, zetten hun belangrijke waarden op een rijtje en nog veel meer!