Terug

OAHW: Radicalisatie

Publicatiedatum: 15 oktober 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun KFZ-Jeugd-product in ontwikkeling. Deze week is het woord aan Amber. 

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig?

Ik werk bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (het LSE) als onderzoeker en ik heb een achtergrond in Holocaust- en genocidestudies. Bij het LSE ben ik onder andere betrokken bij onderzoek naar effectiviteit en de kennisfunctie van het LSE. Het Landelijk Steunpunt Extremisme is een organisatie die gespecialiseerd is in de omgang met personen die geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Het LSE biedt zelf begeleiding, behandeling, advies en voert onderzoek uit. Hiermee combineert het LSE ervaringen uit de praktijk met inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek.  

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in? 

Samen met een team van bevlogen collega’s bij het LSE heb ik onderzoek gedaan naar mogelijke indicatoren voor radicalisering in het forensisch jeugdveld, in opdracht van programma KFZ-Jeugd. In het onderzoek is aandacht besteed aan het identificeren van indicatoren voor radicalisering van jongeren in het forensisch jeugdveld en uiteindelijk zijn aanbevelingen gedaan voor deskundigheidsbevordering voor professionals werkzaam in het forensisch jeugdveld, gericht op het adequaat herkennen van radicalisering en (gewelddadig) extremisme.

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: een leuk feitje/ weetje over je project?)

Professionals werkzaam in het forensisch jeugdveld werken veelal onder hoge werkdruk met een risicovolle doelgroep. Zij dienen een breed palet aan kennis en vaardigheden te bezitten om risico’s over een breed spectrum te kunnen signaleren. Allerlei vormen van afwijkend of risicovol gedrag dienen zij te kunnen signaleren. Het is van belang dat professionals in de forensische jeugdzorg ook bekwaam zijn in het herkennen van signalen van radicalisering of extremisme, omdat het veelal om precaire casuïstiek gaat waarbij mogelijk sprake is van veiligheidsrisico’s.

We adviseren in organisaties aandacht te besteden aan kennisuitwisseling over radicalisering en extremisme, bijvoorbeeld door trainingen, netwerkbijeenkomsten of intervisie. Deze momenten bieden, zoals bij andere complexe thema’s, professionals de ruimte om bewust bekwaam te worden. Aspecten zoals eigen referentiekaders, tegenstelde normen en waarden en attitudes t.a.v. radicalisering horen hier vanzelfsprekend bij. Die kennisuitwisseling helpt ook de organisatie om goed de eigen mogelijkheden te bepalen en expertise in te schakelen waar dat nodig is. Bijvoorbeeld van een adviseur of aandachtsfunctionaris binnen hun organisatie, van het LSE of Platform JEP. We hopen met dit onderzoek professionals praktische en toepasbare aanbevelingen te hebben gegeven in het herkennen van- en in de omgang met jongeren die (mogelijk) radicaliseren.

Wilt u meer informatie, advies of heeft u vragen over radicalisering of extremisme?

Neem gerust contact met ons op via de website www.hetlse.nl of via 088-20 80 080.