Terug naar overzicht

2020-13: De effectiviteit van de MY LIFE behandeling. Werkt het en wat werkt er?

Doelgroep 

De MY LIFE benadering is ontwikkeld voor jongeren bekend met gedragsstoornissen in het dossier in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

De effectiviteit van de MY LIFE behandeling. Werkt het en wat werkt er?

De MY LIFE behandeling is een groepsaanbod voor jongeren met complexe gedragsstoornissen (met comorbiditeit) en motivatieproblemen. Het grootste deel van onze doelgroep heeft een forensische achtergrond. Behandelingen voor deze doelgroep zijn vooral gericht op gedragsverandering via cognitieve gedragstherapeutische interventies. De MY LIFE behandeling richt zich op factoren als zelfbeeld, hoop voor de toekomst en coping, gebruik makende van psychodynamische technieken vanuit het cliënt gerichte referentiekader en de positieve psychologie.

De behandeling wordt in de klinische praktijk goed ontvangen vanwege het ambulante karakter, de laagdrempeligheid, open, nieuwsgierige en respectvolle houding van de therapeuten en de innovatieve methodiek die aansluit bij de jongeren. De behandeling maakt gebruik van muziek, lyrics, youtube filmpjes en social media. Er is een ervaringsdeskundige als co-therapeut. De therapeuten en ervaringsdeskundige co- therapeut zijn gericht op de werkrelatie, doen actief mee met de oefeningen en delen eigen ervaringen. Dit onderzoek is getest in een pilot: een uitkomst was dat veel vragenlijsten te lang en onbegrijpelijk waren voor de jongeren. Er is daarom een nieuwe vragenlijst gemaakt; deze heet de JIJ vragenlijst. Deze bevraagt de jongere op het gebied van zelfwaarde, hoop voor de toekomst en de copingstijl steun zoeken. De vragenlijst bestaat uit 22 vragen en is onderzocht bij 233 middelbare scholieren en vergeleken met de bestaande lijsten die er zijn voor het meten van zelfwaarde, hoop voor de toekomst en coping zoals steun zoeken.

Binnen dit onderzoek wordt er onderzocht wat de effectiviteit is van de MY LIFE behandeling. Daarbij worden de werkzame elementen onderzoek door een kwalitatieve analyse van gestructureerde interviews bij cliënten.

Uitvoerende partij

De Bascule in samenwerking met VUmc en UvA.