Terug

OAHW: Brenda Riegman

Publicatiedatum: 2 februari 2022

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig? 

Sinds 2019 ben ik adviseur bij VanMontfoort, een organisatieadviesbureau voor onderzoek, advies en implementatiebegeleiding.  Ik adviseer en begeleid gemeenten en professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein. Ik houd mij onder andere bezig met het (door)ontwikkelen en implementeren van methodieken en erkende (justitiële) gedragsinterventies. Dit doe ik het liefst samen met de uitvoerende professionals, op basis van wetenschappelijke kennis en de aanwezige expertise in organisaties, om zo de dienstverlening te verbeteren.

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in?

Het KFZ-Jeugd project waar ik samen met een team mee bezig ben, is een effectonderzoek  naar de leerstraf So-Cool. So-Cool is een gedragsinterventie voor LVB-jongeren die een delict hebben gepleegd en is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum William Schrikker en in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. In wekelijkse, individuele sessies werkt de jongere met een begeleider via gedragsoefeningen naar het hoofddoel: voorkomen van recidive.

Het onderzoek brengt in beeld of So-Cool de gewenste effecten oplevert:

  • Verbeteren sociale vaardigheden
  • Vergroten sociale probleemoplossingsvaardigheden en het zelfvertrouwen
  • Verkleinen kans op (snel) recidiveren

Het onderzoek bestaat uit een:

  • Effectstudie op basis van voor- en nameting;
  • Quasi-experimenteel onderzoek
  • Kwalitatieve evaluatie

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? 

Het belangrijkste resultaat van dit project is dat het inzichtelijk maakt of de gedragsinterventie So-Cool daadwerkelijk een effectieve leerstraf is om in te zetten. Ook brengen we in kaart voor wie wel en wie niet en wat er eventueel verbeterd kan worden. Deze verbeteringen nemen we mee in de doorontwikkeling van So-Cool.

Bij een positief resultaat op het gedrag van de jongeren zullen we benoemen welke werkzame elementen hier een bijdragen aan leveren. Het is aannemelijk te stellen dat dezelfde elementen ook van invloed kunnen zijn op andere gedragsinterventies. Ik hoop dan ook dat andere ontwikkelaars een voorbeeld kunnen nemen aan de manier waarop binnen So-Cool nieuw gedrag wordt aangeleerd.

Wist je dat...

  • Er drie leerstraffen zijn in Nederland waar So-Cool er één van is
  • So-Cool wordt uitgevoerd door begeleiders (trainers) die werken bij de TOPGroep en Jan Arends BV en zij meehelpen aan het onderzoek
  • So-Cool bestaat uit 17 bijeenkomsten en er een verlengde variant is van 23 bijeenkomsten
  • De eerste resultaten van de effectstudie op basis van voor- en nameting hoopgevend zijn

Meer informatie, advies of vragen over het ontwikkelen, implementeren en onderzoeken van gedragsinterventies? Neem dan zeker contact met mij op! 

Lees meer over het onderzoek