Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Lopend

2021-20: Feelee in de forensische psychiatrie

Onderzoek en implementatie van de Feelee app in de forensische behandelpraktijk

Lopend

2020-18: Ask me first! Jongeren actief betrekken bij risicotaxatie: de Transition Inventory

In dit project wordt de Transition Inventory vertaald naar het Nederlands en aangepast op de Nederlandse context. Daarnaast wordt in dit project gekeken naar de implementatie van dit instrument en wordt de doeltreffendheid op het gebied van werkalliantie en engagement geëvalueerd.

Lopend

2020-15: Ontwikkeling van gestandaardiseerde diagnostiek van de gewetensontwikkeling bij kinderen en jeugdigen

Het doel van het project is ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor het in kaart brengen van het geweten bij jongeren, gebaseerd op een duidelijk theoretisch kader en met een verantwoord instrument. Dit stelt de professional in staat de diagnose te formuleren als een gestructureerd professioneel oordeel bij jongeren tussen 12 en 24 jaar oud.

Lopend

2020-14: Doorontwikkeling en implementatie van VR assessment “What’s Up?”

In dit project wordt What's up doorontwikkeld en wordt de implementatie en meerwaarde van What’s Up? onderzocht in het primair proces van de ambulante en residentiële forensische zorg voor jeugd.

Lopend

2020-13: De effectiviteit van de MY LIFE behandeling. Werkt het en wat werkt er?

Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit van de MY LIFE benadering onderzoeken waarbij er wordt gekeken wat de werkzame elementen zijn binnen dit onderzoek

Afgerond

2019-10: Mindfulness voor gesloten (for) Jeugdzorg

Het ontwikkelen van een energieke mindfulness traject die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

Lopend

2019-08: Solid Base 2Go Back Home

Het ontwikkelen van een evidence-based trainingsprogramma voor jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Afgerond

2019-04: Risicoscreening bij jongeren en jongvolwassenen

Een laagdrempelige risicoscreener voor zowel de klinische als ambulante setting.

Afgerond

2018-02: Doorontwikkeling van Multidimensionele Familietherapie

Doorontwikkeling van de MDFT voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar in een JJI.