Wat is de doelgroep van KFZ-J

De doelgroep waar KFZ-J zich op richt wordt omschreven met de volgende definitie:

"Jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en/of justitie en daardoor te maken krijgen met het jeugdstrafrecht of adolescentenstrafrecht"

Waaronder:

 • Risicojongeren die (nog) niet veroordeeld zijn voor een strafbaar feit, maar wel gebruik maken van ((trans) forensische) jeugdzorg en behandeling op basis van hun risicoprofiel
 • Jeugdzorg+
 • Gesloten jeugdzorg
 • Ambulante forensische zorg
 • Forensische pleegzorg
 • Jongeren die verdacht worden van een strafbaar feit en voor wie nader diagnostisch pro Justitia onderzoek nodig is
 • Jongeren met een Halt afdoening, leer, werk- of taakstraf, waarbij de interventie of straf gericht is op voorkomen van verder afglijden
 • Jongeren die (op basis van een strafrechtelijke titel) geplaatst worden in gemeentelijke-, danwel jeugdzorgvoorzieningen (VIV-J)
 • Jongeren die op basis van de landelijke raamovereenkomst geplaatst zijn in de forensische Jeugdpsychiatrie
 •  Jongeren die op basis van een strafrechtelijke titel geplaatst worden in een Justitiële Jeugdinrichting (preventief/(nacht)detentie/PIJ) (incl. VIV-J)
 • Jongeren die vallen binnen het adolescentenstrafrecht (18-23 jaar), waarbij de uitvoering volgens het jeugdstrafrecht plaatsvindt
 • Jongeren met een PIJ-maatregel die, rechtstreeks of tijdens verblijf in een JJI op indicatie geplaatst worden in een GGZ-instelling of eventueel een  jeugdzorginstelling 
 • Jongeren die na verblijf in een JJI onder verantwoordelijkheid van de (jeugd)reclassering worden geresocialiseerd met gebruikmaking van gemeentelijke voorzieningen