Wat zijn (vrije) calls?

Calls zijn onderzoeksoproepen aan het forensische zorgveld, om op basis van een concrete (onderzoeks)vraag van de Programmacommissie KFZ-J een projectvoorstel in te dienen.

Zo kan het veld bijvoorbeeld worden gevraagd een behandel-interventie of richtlijn te ontwikkelen. Maar calls kunnen zich ook richten op het bundelen van reeds aanwezige kennis en ervaring en het beschikbaar maken hiervan voor het veld, bijvoorbeeld in de vorm van een handreiking of handelingsprotocol. Voor de uitvoering van de projecten worden vanuit KFZ-J financiële middelen beschikbaar gesteld.

Als er een call wordt uitgezet waar indieners zelf een onderwerp uit mogen werken in een projectvoorstel, zonder een vooraf geformuleerde vraag vanuit KFZ-J. Dan gaat het om een 'vrije call'.