Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Lopend

2022-31: Moduleontwikkeling ouderbetrokkenheid binnen het preventiegerichte Halt Schoolspreekuur

Ouderbetrokkenheid in de Halt-interventie 'Schoolspreekuren'

Lopend

2022-30: ADAMAS; inzet Credible Messengers in de forensische jeugdhulp

Lopend

2022-27: Risicoscreener Jeugd implementatie

Dit voorstel vormt een opvolging op de vorige twee projecten over de Risicoscreener Jeugd. Het doel is om de Risicoscreener Jeugd daadwerkelijk te gaan implementeren in de forensische (ambulante) jeugdhulp op basis van de resultaten uit voorgaande verkenningscall naar de implementatiemogelijkheden van de Risicoscreener Jeugd.

Lopend

2021-23: Slapende Honden, Wakker Maken: een effectiviteitsstudie naar een innovatieve behandeling voor chronisch getraumatiseerde kinderen

De Slapende Honden methode is een behandeling die zich richt op het motiveren van jeugdigen voor traumaverwerking en het in kaart brengen en opheffen van obstakels die traumaverwerking in de weg staan.

Afgerond

2021-19: Literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Gemotiveerd meer effect behalen: literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Lopend

2020-17: Brains4Use: Op weg naar een hoger niveau van effectiviteit voor de interventie voor middelenmisbruik bij jongeren in (justitiële) residentiële zorg

In december 2015 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies Brains4Use erkend op het niveau ‘goed onderbouwd’. Het doel van dit project is om de interventie erkend te krijgen op een hoger niveau van effectiviteit.

Lopend

2020-16: Effectonderzoek naar de leerstraf So-Cool

Dit onderzoek brengt in beeld of So-Cool de gewenste effecten oplevert: verbetering van sociale vaardigheden, sociale probleemoplossingsvaardigheden en het zelfvertrouwen, en of de jongeren na So-Cool minder snel recidiveren.

Afgerond

2019-11: Helende honden

Effectiviteit van Dutch Cell Dogs op recidive van jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Afgerond

2019-09: Groepsdruk en Delictgedrag (Literatuuronderzoek)

Een literatuuronderzoek naar (weerstand) tegen groepsinvloed in relatie tot delictgedrag van jongeren binnen het forensisch domein.

Lopend

2019-07: Project Life

Evaluatie van een herstelondersteunende interventie voor jongeren

Afgerond

2019-06: Evidence Gap Map Vaktherapie

Een inventarisatie van de literatuur en de onderzoeksbehoeften met betrekking tot vaktherapie

Afgerond

2019-05: Onderzoek naar indicatoren radicalisering bij jongeren in forensische zorg: ‘vreemd of gevaarlijk’

Een literatuur- en kwalitatief onderzoek naar de kennis en ervaringen van professionals in het forensisch jeugdveld met radicalisering.

Lopend

2019-03: De combinatie van een emotieherkenning-training met de toediening van oxytocine binnen een forensische context

Het doel van dit project is om ERT aan te passen aan het Nederlandse forensische veld en de effectiviteit van ERT met oxytocinetoediening te evalueren.

Afgerond

2018-01: Back to the future

Deze precall richt zich op het vinden van de juiste onderwerpen voor de onderzoeksagenda van KFZ-J.