Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Lopend

2022-31: Moduleontwikkeling ouderbetrokkenheid binnen het preventiegerichte Halt Schoolspreekuur

Ouderbetrokkenheid in de Halt-interventie 'Schoolspreekuren'

Lopend

2022-30: ADAMAS; inzet Credible Messengers in de forensische jeugdhulp

Lopend

2022-27: Risicoscreener Jeugd implementatie

Dit voorstel vormt een opvolging op de vorige twee projecten over de Risicoscreener Jeugd. Het doel is om de Risicoscreener Jeugd daadwerkelijk te gaan implementeren in de forensische (ambulante) jeugdhulp op basis van de resultaten uit voorgaande verkenningscall naar de implementatiemogelijkheden van de Risicoscreener Jeugd.

Afgerond

2021-21: Risicoscreener Jeugd Verkenning Implementatie en Validatie

Naar aanleiding van het KFZ-Jeugd project Risicoscreener Jeugd is dit project van start gegaan om de implementatie en de validatie van het instrument te verkennen.

Lopend

2021-20: Feelee in de forensische psychiatrie

Onderzoek en implementatie van de Feelee app in de forensische behandelpraktijk

Afgerond

2021-19: Literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Gemotiveerd meer effect behalen: literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Lopend

2020-18: Ask me first! Jongeren actief betrekken bij risicotaxatie: de Transition Inventory

In dit project wordt de Transition Inventory vertaald naar het Nederlands en aangepast op de Nederlandse context. Daarnaast wordt in dit project gekeken naar de implementatie van dit instrument en wordt de doeltreffendheid op het gebied van werkalliantie en engagement geëvalueerd.

Lopend

2020-14: Doorontwikkeling en implementatie van VR assessment “What’s Up?”

In dit project wordt What's up doorontwikkeld en wordt de implementatie en meerwaarde van What’s Up? onderzocht in het primair proces van de ambulante en residentiële forensische zorg voor jeugd.

Afgerond

2019-04: Risicoscreening bij jongeren en jongvolwassenen

Een laagdrempelige risicoscreener voor zowel de klinische als ambulante setting.